In memoriam Ioan CAPROȘU (1934-2021)

Istoricul și Profesorul Ioan Caproșu s-a născut la 26 august 1934, în comuna Mitoc, județul Dorohoi (astăzi, județul Botoşani). A urmat şcoala primară în comuna natală, gimnaziul în oraşul Săveni (1947-1950), Şcoala Pedagogică la Şendriceni, Dorohoi (1950-1954), şi Facultatea de Istorie-Filologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1954-1958). La absolvirea facultăţii a fost încadrat, prin repartiţie guvernamentală, cercetător stagiar la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Filialei Iaşi a Academiei Române; cercetător ştiinţific, prin concurs (1966), şi cercetător ştiinţific principal, tot prin concurs (1970), a fost promovat în funcţia de şef al Sectorului de istorie medie, pe care a deţinut-o până în 1979, când a fost chemat la Universitate, ocupând, prin concurs, postul de lector la Catedra de Istorie Universală ca titular al disciplinelor de Istorie medie universală şi Limba şi paleografia slavonă. Luându-şi doctoratul în istorie în acelaşi an cu teza Camăta în Moldova, până la mijlocul secolului al XVIII-lea, a devenit apoi conferenţiar universitar (1981), iar în 1990 a ocupat, prin concurs, postul de profesor la Catedra de istorie universală, al cărei şef a devenit pentru scurtă vreme, deoarece în acelaşi an a fost ales decan al Facultăţii de Istorie (reales în aceeaşi funcţie, pentru alţi patru ani, în 1992). A predat, ca Visiting Professor, cursuri de istorie şi civilizaţie românească şi universală medievală la Universitatea de Stat din Portland, Oregon (Statele Unite ale Americii), între 1981-1983, şi la Universităţile din Londra şi Cambridge (Marea Britanie), între anii 1983-1986. Între anii 1966 şi 1983 a fost secretar ştiintific de redacţie şi, apoi, redactor-şef al periodicului „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol» Iaşi”. În perioada 1967-1983, a făcut parte din consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, iar între 1990 şi 1996 a fost membru al Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; din 1990 până în 2001 a făcut parte din colegiul de redacţie al Anuarului Institutului de Istorie si Arheologie „A.D. Xenopol”; tot din 1990 face parte din colegiul de redacţie al revistei „Destin românesc” (Bucureşti-Chişinău), din 1992 din cel al „Revistei de Istorie a Moldovei” (Chişinău), din 1995 din cel al revistei de istorie „Ioan Neculce” (Iaşi), din 1996 din cel al „Revistei de Istorie Socială” (Iaşi), din 2005 al „Revistei de Ştiinţe Socio-umane” (Chişinău), iar din 1996 până în 2002 a făcut parte din cel al periodicului „Cercetări Istorice” (Iaşi). A fost conducator de doctorat la specializarile Istoria medievală a românilor şi Ştiinţe auxiliare ale istoriei.

A lucrat chiar de la începutul activităţii ştiinţifice la întocmirea colecţiei naţionale de izvoare diplomatice medievale, editând, în colaborare, mai multe volume de documente moldoveneşti, numeroase altele rămânând până azi în manuscris; a publicat câteva zeci de articole şi volume de istorie medievală (istorie socială, economică şi politică, istoria oraşelor, istoria artei moldoveneşti etc.). A colaborat, de asemenea, la lucrări colective de referinţă, sinteze de istorie, dicţionare de specialitate şi lucrări cu caracter enciclopedic, unele publicate, iar altele rămase de mulţi ani în manuscris la instituţiile ştiinţifice şi editoriale sub egida cărora au fost întocmite (la Academia Română, volumele II şi III ale tratatului de istoria românilor (definitivat în 1980), la Editura Enciclopedică, volumul I din Enciclopedia României etc.). A editat studii şi volume din operele postume ale slavistului Petru Caraman şi istoricilor Constantin A. Stoide şi Alexandru I. Gonţa. Pentru corpus-ul naţional de izvoare medievale a făcut cercetări, între anii 1970-1974 în arhivele şi bibliotecile din Moscova, Sankt Petersburg, Kiev şi Chişinău, iar între anii 1983 şi 1986 în bibliotecile din Londra şi Paris; în 1988 a beneficiat de o bursă DAAD de trei luni în Germania, la Freiburg im Breisgau şi München.

În 1975 a fost distins cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, după care a fost cooptat în Comitetul naţional de redacţie al colecţiei Documenta Romaniae Historica (din care face parte volumul premiat); în 1990, aceeaşi Academie i-a acordat premiul „B.P. Hasdeu” pentru volumul I din Monumenta linguae dacoromonorum. Biblia 1688. Pars I, Genesis, 1988 (editat, ca şi următoarele patru volume, în colaborare cu Universitatea din Freiburg im Breisgau, unde a făcut deplasări de documentare ştiinţifică între 1983 şi 1990). I s-au decernat: Diploma de onoare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1995) şi Premiul de Excelenţă al aceleiaşi Universităţi (2002), Diploma de Onoare a Arhivelor Naţionale Bucureşti (1997), Premiul „Vasile Pogor” al Primăriei Municipiului Iaşi (1998), Diploma de Excelenţă a Primăriei Municipiului Iaşi (2004) şi Premiul Opera Omnia al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (2001). La 30 noiembrie 2000 i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, iar la 7 februarie 2004 a fost decorat cu Ordinul „Meritul cultural”, în grad de ofiţer, pentru „cercetare ştiinţifică”. Din octombrie 2012 a fost membru de onoare al Academiei Române. În 2017 i-a fost acordat titlul de Cetățean de onoare al Municipiului Iași. La împlinirea vârstei de 65 de ani a fost publicat volumul In honorem Ioan Caproşu, îngrijit de Lucian Leuştean, Maria-Magdalena Szekely, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Iaşi, 2002, 532 p., iar la aniversarea de 80 de ani, a fost editat volumul Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, îngrijit de Victor Spinei, Laurențiu Rădvan și Arcadie M. Bodale, Iași, 2014, 653 p.

Preşedinte de onoare al Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi de la înfiinţare (1994), membru în colegiul de redacţie al publicaţiei „Revista română” (din 1995), Ioan Caproşu a fost un reper al astriștilor ieşeni. A publicat câteva zeci de lucrări şi peste două sute de note şi recenzii în revistele de specialitate, prefeţe, lucrări de popularizare şi articole în presa culturală şi cotidiană. Colaborator la lucrări colective de referinţă, sinteze istorice, dicţionare etc.

Ioan Caproșu a încetat din viață la 9 aprilie 2021, în Bacău.

Requiescat in pace!

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Simpozionul internațional „Memorie istorică și spiritualitate românească”, ediţia a XX-a, Iași – Cahul – Ismail – Odesa, 25-30 octombrie 2017

afis

Asociaţiunea ASTRA, Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași

vă invită să luați parte la lucrările

Simpozionului internațional

Memorie istorică și spiritualitate românească”, Iași-Cahul-Ismail-Odessa,

25-30 octombrie 2017

PROGRAM

Miercuri, 25 octombrie 2017

Deschiderea lucrărilor Simpozionului

Ora 0900 c.t. Sala „Iustin Moisescu” – Centrul Eparhial Iași,

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

În deschidere – Prof.univ.dr. Cătălin Turliuc:  

Memorie, istorie și identitate națională în context european

Programul comunicărilor poate fi consultat și descărca aici.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Simpozionul internațional „Memorie istorică și spiritualitate românească”, ediţia a XX-a, Iași – Cahul – Ismail – Odesa, 25-30 octombrie 2017

În perioada 25-30 octombrie 2017 se va desfăşura la Iași, Cahul, Ismail și Odesa, Simpozionul internațional „Memorie istorică și spiritualitate românească”, ediția a XX-a.

Avem o deosebită plăcere de a vă invita să participaţi la lucrările Simpozionului, organizat de Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Centrul de Informare al României Ismail, Consulatul General al României la Odesa, Despărțământul ASTRA Covasna-Harghita, Cercul ASTRA „B.P. Hasdeu” Cahul, Asociația Cultural Creștină „Justinian Teculescu” Covasna.

Vă invităm să contribuiți la programul științific al simpozionului nostru prin transmiterea de lucrări însoțite de titlu, autorul/autorii și apartenența acestuia/acestora la adresa de e-mail: astraculturalaiasi@yahoo.com, până în data de 1 octombrie 2017.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Școala Europeană de Vară „ASTRA”, ediția a IV-a, Iași, 24-30 iulie 2017

ŞCOALA EUROPEANĂ DE VARĂ „ASTRA” este un proiect educațional care propune o abordare transfrontalieră în relaționarea cu elevii și studenții, în noul context european. Programul inițiat în anul 2010 a cuprins ateliere de lucru, lecturi în aer liber, vizite la muzee, trasee culturale şi proiecţii de filme româneşti.

Ediția din acest an a Școlii Europene de Vară „ASTRA” are ca obiectiv general dezvoltarea eficientă a relaţionării între tineri, cu accent pe cunoaşterea patrimoniului cultural-naţional comun.

O parte din obiective specifice se reflectă în cunoaşterea valorilor culturale româneşti, conştientizarea importanţei cunoaşterii istoriei spaţiului şi timpului istoric comun a României, Basarabiei și Bucovinei, conștientizarea necesității dezvoltării și conlucrării într-un cadru comun european și nu în ultimă instanță, dezvoltarea spiritului de cooperare pentru dezvoltare personală.

Activitățile propuse urmăresc câteva linii de forță date de nevoia de cunoaștere a acestor tineri și anume: Europa de aproape (istoria integrării europene) și perspective culturale europene (România în  Europa Națiunilor); Credință și reziliență spirituală (România și valorile europene – elemente de complementaritate); România – vector de educație și dezvoltare profesională (rolul mentoratului în dezvoltare profesională); Lideri și administratori ai urbei și patrimoniului cultural (actul de administrare între management și leadership).

Beneficiarii programului din acest an sunt 45 de tineri de origine română (cu vârste între 18 și 22 ani) din Ucraina (regiunile Cernăuți și Odesa), Republica Moldova (Chișinău, Bălți, Cahul, Criuleni, Ialoveni, Florești, Soroca) și România.

 

PROGRAM

Luni, 24 iulie 2017

09:30 – întâlnire cu dl. Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași și cu lideri ai administrației locale; 10:30 – întâlnire cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei – vizitarea Palatului Mitropolitan și a mănăstirii Trei Ierarhi; 12:30 – întâlnire cu PS Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iași – vizitarea Catedralei Catolice „Sfânta Fecioară Maria, Regină”.

Marți, 25 iulie 2017

08:00 – 19:00 – vizită de documentare în județul Botoșani.

Miercuri, 26 iulie 2017

09:30 – Cercul Militar Iași: întâlnire cu col.dr. Dragoș Iacob, Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată Podul Înalt și cu chestor dr. Ioan Scripniciuc, Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Iași; 12:00 – întâlnire cu gl. bg. dr. Dan Iamandi, Șeful Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturza” al Județului Iași; 13:00 – întâlnire cu col. dr. Gheorghe Pandelea, Șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași; concert de fanfară. 14:00 – vizitarea Palatului Culturii.

Joi, 27 iulie 2017

09:30 – întâlnire cu oameni de afaceri ieșeni: dl. col. (rz.)Emil Bălteanu, directorul Bohemia S.A., dl. Cornel Scripcă, directorul Raiffeisenbank Iași, dl. Viorel Cozma, directorul Conest S.A.; 14:00 – întâlnire cu dr. Aurica Ichim – vizitarea Muzeului Unirii; 17:00 – Seară de socializare la Cotu-Morii.

Vineri, 28 iulie 2017

09:30 – întâlnire cu prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, prorectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; întâlnire cu prof.univ.dr. Catălin Turliuc și lect.univ.dr. Gheorghe Iutiș; 11:30 – vizitarea Universitații „Alexandru Ioan Cuza”; 13:30 – întâlnire cu prof.univ.dr. Vasile Burlui, președintele Universității „Apollonia” din Iași și conf.univ.dr. Dan Sâmbotin; 14:30 – vizitarea Aulei Gheorghe Asachi și a Bibliotecii Centrale a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Sâmbătă, 29 iulie 2017

08:00 – 19:00 – vizită de documentare în nordul Moldovei (Voroneț, Sucevița, Moldovița, Putna).

Duminică, 30 iulie 2017

Iașul tinerilor – program liber, plecarea participanților.

 

Coordonator: gl. mr. (rz.) Vasile Roman, prim-vicepreședinte ASTRA Iași

Echipa de organizare: prof. Areta Moșu, vicepreședinte al Asociațiunii ASTRA,

președinte ASTRA Iași; prof. Iulian Pruteanu-Isăcescu, secretar I, ASTRA Iași;

lect. univ. dr. Gh. Iutiș, vicepreședinte ASTRA Iași

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu