Programul de activităţi al ASTREI ieşene pe anul 2009

Dumitru Bunea, Areta Moșu, Ioan Caproșu, Liviu Papuc, Elena Buruiană

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI 2009

În conformitate cu principiile şi direcţiile de acţiune adoptate de Adunarea Generală a Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, din 13 decembrie 2009, am stabilit următorul program-proiect pentru anul 2009.

 1. Ianuarie 2009, Şedinţă de birou – Propuneri pentru planul de activităţi; – Dezvoltarea şi consolidarea cercurilor ASTRA în rândul profesorilor, elevilor și studenților; – Pregătirea materialului și editarea revistei trimestriale a Organizaţiei de Tineret ASTRA Iaşi „Constelaţii ieşene”; – Discuţii privind renovarea sediului ASTRA Iaşi, din str. Cuza-Vodă, nr. 11; – Pregătirea Simpozionului Internațional Românii din afara granițelor țării. Iași – Cernăuți. Octombrie 2009 (tematică, invitați, colaboratori, finanțare); – Propuneri pentru îmbunătățirea conținutului Revistei române (tematică, rubrici fixe, teme noi, mărirea tirajului, îmbunătățirea imaginii grafice, eficientizarea distribuției, în special în afara granițelor țării, noi colaborări); – Realizarea unei pagini de internet a Despărţământului „M. Kogălniceanu” Iaşi; – Colaborări cu instituţii, societăţi, asociaţii şi fundaţii culturale.

2. Ianuarie 2009, Adunare omagială a Cercului profesorilor de fizică al ASTREI „Ştefan Procopiu” – dedicată personalităţii lui Ştefan Procopiu – responsabil organizator – Prof. Radu Stratulat;

3. Ianuarie 2009, „Pelerini pe urmele lui Eminescu”, vizite la Muzeul „Mihai Eminescu” cu elevi şi studenţi ai cercurilor ASTRA din Iaşi.

4. 24.01.2009, simpozion aniversar ”Ștefan Procopiu” organizat de Cercul ASTRA ”Ștefan Procopiu” a profesorilor de fizică în colaborare cu Facultatea de Fizică a Universității ”Al. I. Cuza” Iași și Grupul Școlar ”Ștefan Procopiu” Iași. Cooredonator Prof. Radu Stratulat – vicepreședinte ASTRA Iași.

5. Ianuarie 2009, Şedinţă a Organizaţiei de Tineret ASTRA Iaşi. – Înscrierea de noi membri. – Vizitarea unor obiective culturale ieşene, spectacole.

6. Marți, 03.02.2009, ora 12, în Galeriile ”Pod-Pogor” – Masă rotundă cu tema ”Eminescu în marginile adevărului” – organizatori cercul de literatură ”G. Ibrăileanu” al despărțământului ASTRA ”Mihail Kogălniceanu” Iași, președinte, prof. dr. Liliana Scărlătescu. Din program: – Provocarea de la ”Dilema” – atitudini, reacții, consecințe; – Mitul eminescian între istorie și realitate; – Noi abordări în eminescologie; – Eminescu în orizontul de așteptare a publicului contemporan. Coordonator: Conf. univ. dr. Doru Scărlătescu, membru ASTRA Iași; invitați: Conf, dr. Nicolae Crețu, criticul literar Valentin Talpalaru, profesori, masteranzi, elevi și studenți.

7. 02.02.2009, Proiect European ”Moștenire culturală fără granițe”, Iași–Chișinău, organizat în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iași, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei Chişinău, Centrul de Informare Comunitară al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi și Societatea Culturală ”Junimea ’90” Iași. Proiectul a început în luna septembrie 2008 și constă în implementarea unui proiect de dezvoltare a unui antreprenoriat cultural transfrontalier eficient și eficace ce vizează valorizarea moștenirii culturale comune prin formarea primei generații de antreprenori culturali ai unității transfrontaliere Iași-România, Chișinău-Republica Moldova.

 8. 13.02.2009, Şedinţă a Organizaţiei de Tineret ASTRA Iaşi. Editarea revistei trimestriale a Organizaţiei de Tineret ASTRA Iaşi „Constelaţii ieşene”.

9. Februarie, 2009, „Revista română” – întâlnirea colegiului de redacţie. – Linii directoare ale programului „Revistei române” pe anul 2009; – Distribuirea revistei şi procurarea fondurilor necesare şi a materialelor; – Atragerea unor noi colaboratori din ţară şi din afara graniţelor şi promovarea în rândul acestora a spiritului astrist;

10. 15 Martie, 2009, masă rotundă a Cercului de Literatură „G. Ibrăileanu” cu titlul Eminescu în Școală. Invitați – elevi, studenți și elevi de la diferite instituții ieșene;

11. 27 Martie, 2009, Conferințele ASTREI – Unirea Basarabiei cu Regatul Romniei. Invitați – prof. univ, dr. Ion Agrigoroaei; lansarea publicațiilor trimestriale Revista română nr 1/2008, coordonator, red. șef Liviu Papuc și Constelații ieșene nr. 1/2008, coordonator, red. șef. drd. Mircea-Cristian Ghenghea; vernisarea Expoziției internaționale de artă plastică N. N.Tonitza pentru copiii români de pretutindeni, ediția a VIII-a, cu secțiunile: artă plastică, artă decorativă, grafică, iconografie și artă fotografică; invitați – laureați și profesori coordonatori din afara României; coordonator prof. Mihai Zaiț;

12. Aprilie 2009, Concursul de fizică „Ştefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni, ediţia a XV-a, municipiul Botoșani; invitați – elevi și profesori din raioanele Strășeni, Criuleni, Anenii Noi și Ștefan Vodă;

13. Mai 2009, ședințele cercurilor ASTREI, a colegiilor de redacție și a comitetului de conducere;

14. Mai 2009„Se-ntâlneşte dor cu dor”, ediţia a XV-a. Itinerar folcloric în localităţi din Republica Moldova în colaborare cu Despărţămintele ASTRA din Basarabia; pregătirea pentru luna septembrie în Basarabia a Adunării generale anuale a Asociațiunii Transilvaniei pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român;

15. Iunie 2009, „Denii Eminesciene”, ediţia a XV-a. Conferințele ASTREI. Itinerar cultural-artistic. Manifestare organizată în colaborare cu despărţămintele ASTRA din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Macedonia, Bulgaria şi cu oficialităţi şi societăţi culturale din Ucraina. La acest program sunt invitate coruri, ansambluri folclorice, fanfare etc. Va fi lansată revista de literatură „Logos”, nr. 1/2009 și vor fi prezentate „Revista română”, nr. 2/2009, „Chronos. Revistă de istorie”, nr. 1/2009 şi „Constelaţii ieşene”, nr. 2/2009.

16. Iulie 2009, Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”, ediţia a XIII-a. Elevi români de pretutindeni îşi vor petrece o parte din vacanţa de vară în România (250-300 elevi şi profesori). Ei vor fi cazaţi în familii şi vor vizita obiective culturale din Iaşi, Târgul Neamţ, Borca, Broşteni, Năsăud, Beclean, Blaj, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Braşov, Sfântul Gheorghe, Şomcuta Mare, Miercurea Ciuc, Tg. Mureş etc.

17. August 2009, Tabăra Internaţională de Pictură „Parcova 2009”, ediţia a VI-a, organizată sub patronajul Asociaţiunii ASTRA „Pan Halippa” Edineţ, Republica Moldova şi Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi.

18. Septembrie 2009, Concursul Internaţional de Creaţie „Veronica Micle”, ediţia a XIII-a, care cuprinde secţiunile poezie, eseuri şi traduceri. Laureaţii concursului vor participa la o tabăra de creaţie la Iași. Organizatori despărţămintele: Iaşi, Botoșani, Sibiu, Blaj, Tg. Mureş, Sângiorgiul de Pădure, Reghin. Vor fi lansate „Revista română”, nr. 3/2009, şi „Constelaţii ieşene”, nr. 3/2009;

19. Septembrie 2009, masă rotundă în cadrul Cercului de Literatură „G. Ibrăileanu”, cu titlul Eugene Ionesco și absurdul cotidian;

20. 7 – 11 Octombrie 2009, Simpozion Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi”, Iaşi-Cernăuţi. Vor fi prezentate la Cernăuți publicațiile: „Revista română”, nr. 3/2009, „Chronos. Revistă de istorie”, nr. 2/2009, „Logos”, nr. 2/2009 şi „Constelaţii ieşene”, nr. 3/2009.

21. Octombrie 2009, „Se-ntâlneşte dor cu dor”, ediţia a XV-a – spectacole folclorice susţinute în localităţile româneşti din sudul Basarabiei, regiunea Odesa, Ucraina, cu ansamblul „Balada” din Botoşani. Programul se va realiza în colaborare cu despărţămintele ASTRA Iaşi, Botoşani, Cahul şi Societatea Culturală Românească „Valul lui Traian”, Tatarbunar, Ucraina;

22. Noiembrie 2009, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Dragomir Hurmuzescu” organizat de Cercul ASTRA ” Ștefan Procopiu” a profesorilor de fizică în colaborare cu Facultatea de Fizică a Universității ”Al. I. Cuza” Iași. Cooredonator Prof. Radu Stratulat – vicepreședinte ASTRA Iași.

23. Decembrie 2009, masă rotundă în cadrul Cercului de Literatură „G. Ibrăileanu”, cu titlul Nodurile și semnele literaturii roâne actuale; 24. Decembrie 2009, Adunarea Generală (anuală) a Despărţământului ASTRA Iaşi. Prezentarea „Revistei române” nr. 4/2009, „Chronos. Revistă de istorie”, nr. 2/2009, „Logos”, nr. 2/2009 şi „Constelaţii ieşene”, nr. 4/2009; program artistic dedicat Sărbătorilor de iarnă.

 

Despărţământul va sprijini prin donaţii de carte biblioteci şcolare din afara graniţelor ţării în vederea completării şi dezvoltării fondului bibliografic şi audio-vizual (Anenii Noi, Hârbovăţ, Gura-Bâcului (r. Anenii Noi), Oniţcani, Izbişte, Criuleni (r. Criuleni), Cahul, Străşeni, dar şi Borisovca şi Herţa (Ucraina).

Va trimite formaţii artistice în programele organizate de despărţăminte şi societăţi culturale din afara graniţelor şi va sprijini unele ansambluri şi formaţii folclorice ale românilor de peste hotare în vederea participării lor la festivalurile de gen organizate în România sau la alte manifestări tradiţionale (Festivalul „Trandafir de la Moldova”, „Festivalul Pâinii”, datini şi obiceiuri de iarnă etc.).

Va susţine specializarea unor tineri prin burse de studii, cursuri speciale şi schimburi de experienţă în diferite domenii organizate cu alte foruri din sfera învăţământului. Despărţământul se va preocupa de organizarea unor expoziţii itinerante de artă plastică, colective sau de grup pentru creatorii români din afara graniţelor.

Editarea „Revistei române” într-un număr de patru ediţii, consacrate prioritar problemelor fundamentale ale istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti, exigenţelor actuale şi de perspectivă care stau în faţa poporului român în contextul tranziţiei României spre o integrare reală în Uniunea Europeană. Publicaţia va apare într-un tiraj de 1.300 exemplare, în 64 de pagini şi se va distribui gratuit.

Parteneriate şi colaborări interconfesionale şi multiculturale, cu diferite organizaţii (societăţi şi asociaţii culturale) din ţară şi din afara graniţelor.

Dezvoltarea şi consolidarea cercurilor ASTREI în rândul tineretului şcolar şi universitar din Iaşi. Lunar se vor organiza: întâlniri cu conducerea despărţământului şi cercurile ASTREI. Vizite la muzee, case memoriale, participări la spectacole de teatru, operă şi concerte pentru membrii Organizaţiei de Tineret ASTRA Iaşi.

Corespondenţă sistematică cu despărţămintele şi comunităţile româneşti de peste hotare. Dezvoltarea activităţii de publicitate, reclamă, sponsorizare prin „Revista română” şi departamentul specializat în domeniu.

Editarea „Chronos. Revistă de istorie” – unica publicaţie de istorie din cadrul Asociaţiunii (aflată în anul VII de apariţie neîntreruptă).

Editarea unei reviste trimestriale a Organizaţiei de Tineret „Constelaţii ieşene”.

Despărţământul ASTRA Iaşi va oferi tot sprijinul pentru deschiderea de noi filiale ASTRA de către românii din jurul României și va colabora în organiyarea unor programe culturale (conferințe, simpozioane, mese rotunde, festivaluri folclorice, concursuri de poezie, lansări de cărți, expoziții plastice) cu despărțămintele din afara granițelor țării din Basarabia, Ucraina și Serbia, precum și cu alte societăți guvernamentale și instituții guvernamentale de prestigiu. Dotarea noului sediu cu mobilier adecvat desfăşurării activităţii Despărţământului.

  

Prof. Areta MOŞU

Preşedintele Despărţământului Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

Despre ASTRA IAŞI

Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este unul dintre cele mai active şi mai importante despărţăminte astriste, fapt demonstrat nu doar de gama variată de manifestări şi activităţi, ci şi de aprecierile unanime pe care le-a primit din partea a numeroase personalităţi din ţară şi din afara României. Fondat în data de 18 noiembrie 1994, la Iaşi. Preşedinte fondator: prof. Areta MOŞU.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s