Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”, ediţia a XIII-a, iulie-august 2009

ASOCIAŢIUNEA PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN ASTRA

TABĂRA DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ

„ACASĂ LA NOI”

Ediţia a XIII-a, 2009

Afiş Tabăra Acasă la noi, 2009

Organizatori:

 • Despărţămintele şi cercurile  Astra din România: Iaşi, Sibiu, Năsăud, Blaj, Târgu Mureş, Târgu Lăpuş, Covasna-Harghita, Botoşani, Câmpeni,  Ilva Mare, Biia, Zlatna,  Maieru;
 • Despărţămintele şi societăţile afiliate Astrei din Republica Moldova şi Regiunea Cernăuţi – Ucraina: Criuleni, Căuşeni, Cahul, Ştefan Vodă, Ermoclia, Feşteliţa, Anenii Noi, Străşeni, Centrul de Cultură şi Turism Etos (Coşerniţa, Boşcana);
 • Fundaţia Alba-Iulia 1918;
 • Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti din Cernăuţi;
 • Asociaţia Tinerilor Etnici Români din Bulgaria (Coslodui şi Hârleţ);
 • Consiliul Judeţean Alba-Iulia, Consiliul Judeţean Botoşani, Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Judeşean Argeş;
 • Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba- Iulia;
 • Primăria Alba- Iulia, Primăria Bistriţa, Primăria Năsăud, Primăria Sita Buzăului, Primăria  Barcani (Covasna), Primăria Târgu Lăpuş, Primăria Vânători – Mureş, Primăria Ilva Mare, Primăria Maieru (Bistriţa), Primăria Micăsasa (Sibiu), Mihalţ (Alba), Primăria Blaj şi Primăria Şona (judeţul Alba).

Ajunsă la a XIII-a ediţie în anul 2009, Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească ,,Acasă la noi’’ reprezintă pentru Asociaţiunea ASTRA, pentru susţinătorii programului şi mai ales pentru participanţi, un prilej de mare emoţie românească. Cu această ocazie, copiii şi tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor  României, cât şi cei care se găsesc în diferitele comunităţi româneşti, se bucură de activităţile iniţiate şi organizate de Despărţămintele Astrei din România şi de organizatorii  din localităţile- gazdă. Pentru mulţi dintre beneficiari, taberele organizate în diferite zone ale României constituie o ocazie unică, aceea de a se bucura de frumuseţile naturale şi valorile spirituale ale unei ţări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut prilejul să o viziteze. Invitaţii se bucură de toată grija organizatorilor, interesaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de istorie, de geografie, de cultură şi de civilizaţie românească, să-i sprijine în  perfecţionarea limbii române, în  cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei şi a spaţiului în care aceasta s-a desfăşurat.

Iniţiată în anul 1997, sub înaltul patronaj al Guvernului României, prin Ministerul Învăţământului şi al Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA, prima ediţie a Taberei s-a desfăşurat la Dezna, judeţul Arad. Din 1998, în condiţiile în care nu a mai primit susţinere financiară din partea organismelor guvernamentale, Asociaţiunea a stabilit propria strategie pentru continuarea şi desfăşurarea activităţii. Astfel că, din acel an, grupurile de copii şi tineri sosite din afara ţării au fost oaspeţi ai familiilor astriste din localităţile unde s-a desfăşurat tabăra. O importantă contribuţie au avut Despărţămintele din Transilvania care, la fiecare ediţie, au primit sute de copii şi tineri români, însoţiţi de dascăli. Putem enumera aici Despărţămintele Năsăud, Iaşi, Alba- Iulia, Blaj, Covasna-Harghita, Botoşani, Sibiu, Sebiş, Buteni, Săcele, Braşov, Baia Mare, Şomcuta Mare, Seini, Satu Mare, Tg. Lăpuş, Cluj, Dej, Orăştie, Câmpeni, Aiud, Beclean, Arad, etc.

O bună impresie au făcut oficialităţile locale, cât şi familiile care i-au găzduit pe copiii care s-au implicat activ în susţinerea programului, donându-le rechizite şcolare, manuale, calculatoare, cărţi, sume de bani; contactul direct în comunicare a contribuit la îmbogăţirea vocabularului şi a vorbirii în limba română – obiectiv ce stă în atenţia tuturor ediţiilor acestui program.

Toţi cei care au luat parte la activităţile Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească, ,,Acasă la noi’’ au avut ca punct de plecare, pe teritoriul României, capitala culturală a Moldovei, Iaşul, despre care Nicolae Iorga spunea ,,este înainte de toate o biserică, biserica bisericilor pentru trecutul nostru.’’ Pentru vizitatori, Iaşul rămâne un vestit loc de pelerinaj, oraş al culturii şi al renaşterii naţionale.

Grupurile invitate anul acesta, ca şi în anii trecuţi, la Tabăra ,,Acasă la noi’’ însumează aproximativ 350 de invitaţi din: Criuleni, Căuşeni, Stefan Vodă, Feşteliţa,Strășeni,Căpriana,Chișinău, Ermoclia, Cahul, Anenii Noi, Coşerniţa, Boşcana,  Cernăuţi- Ţinutul Herţei, Cosludui şi Hîrleţ (Bulgaria).

Obiectivele principale ale Taberei ,, Acasă la noi”:

 • Cunoaşterea patrimoniului cultural-naţional, a monumentelor şi locurilor istorice, a frumuseţilor naturii patriei; vizitarea multor obiective turistice pe traseele româneşti de la intrare în ţară până în localităţile-gazdă;
 • Perfecţionarea cunoştinţelor  de limbă şi literatură română prin contactul cu familiile româneşti, cu elevii şi cadrele didactice locale;
 • Cunoaşterea folclorului, tradiţiilor, datinilor, obiceiurilor româneşti, prin participarea la manifestări de gen tradiţionale, la spectacole folclorice special organizate, cel mai adesea în colaborare cu participanţii din afara graniţelor (copii din Basarabia şi nu numai) sau prin participarea, după caz, la obiceiuri legate de naştere, nuntă, înmormântare, hramuri bisericeşti, târguri tradiţionale, alte manifestări înscrise în programul aşezămintelor de cultură locale: hore, reuniuni, baluri, etc.
 • O mai eficientă relaţionare cu fraţii din România, prin găzduirea asigurată în familii româneşti, recepţii la oficialităţile locale, la instituţii de învăţământ şi aşezăminte de cultură.
 • Dezvoltarea legăturilor dintre grupurile astriste din ţară şi cele din localităţile beneficiare ale programului, prin implicarea lor în activităţile organizatorice.

La programul din 2009 participă, în trei etape,  grupurile:

I. Perioada 29 iunie – 5 iulie

1.Ştefan Vodă şi Căuşeni , 32 de persoane– Constanţa

2.Grupul Astra tineret Iaşi , 8 persoane – Constanţa

II. Perioada 17 – 24 iulie

1. Criuleni ( Hârtopul Mare, Măgdăceşti, Ratuş), 25 de persoane – Botoşani;

2. Ermoclia, Raionul Ştefan Vodă, 22 de persoane– Bia, Blaj;

3.Ţinutul Herţei, Regiunea Cernăuţi (Culiceni, Horbova, Movila, Proboteşti, Buda Mare, Puieni), 23 de persoane – Maieru, Bistriţa Năsăud;

4. Cahul (Hănăseni, Cantemir, Mingir, Hânceşti), 22 de persoane – Ilva Mare,Bistrița-Năsăud;

5. Anenii Noi  (Hârbovăţ, Floreni, Mereni, Gura Bâcului, Bulboaca, Țânțăreni, Cobuşca Nouă ), Republica Moldova, 26 persoane – Vânători, Mureş;

6. Coşerniţa şi Boşcana, Raionul Criuleni, 23 de persoane – Sita Buzăului şi Barcani, Judeţul Covasna;

7. Cernăuţi, Ansamblul folcloric ,,Dor bucovinean” (30 persoane) – Alba-Iulia;

8. Grupul Asociaţiei Tinerilor Etnici Români din Bulgaria- Cosludui, Hârleţ , 20 persoane– Alba-Iulia;

9. Grupul laureaţilor de la Concursul de Arte Plastice „N. N. Tonizza”, 25 persoane – Seminarul Teologic Liceal Ortodox – Mănăstirea Neamţ.

10.Căpriana,Strășeni -22 persoane – Tg. Lăpuș, Maramureș.

11 Strășeni- 28 persoane- Câmpeni-Zlatna-Alba Iulia.

III. Perioada  11-18  august – Argeş

 1. raionul Ştefan Vodă, 35 de persoane

Ca și la celelalte tabere, organizate în Moldova și Transilvania, cea de la Pitești, jud. Argeș (Muntenia) se înscrie în programul general al Asociațiunii ASTRA – de a transmite copiilor români din afara granițelor țării sentimentul apartenenței la celași neam. Tabăra din județul Argeș este organizată cu susâinerea Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu Primăria Municipiului Pitești și Inspectoratul Școlar al Județului Argeș.

Programul va cuprinde vizite la diferite instituții de cultură din județ (Muzeul Județean Argeș, Complexul Muzeal Golești, Biblioteca Județeană Argeș etc.), care vor permite cunoașterea istoriei și valorilor de patrimoniu ale județului Argeș și la diferite obiective turistice de renume.

Însoțitori: Prof. Doina Cărăușu, Anca Simona Diaconu (Iași)

I    PROGRAMUL DELEGAŢIILOR DIN ŞTEFAN VODĂ  ŞI  CĂUŞENI (BASARABIA) – CONSTANŢA

29 iunie- 5 iulie 2009

Luni, 29 iunie

-primirea şi cazarea delegaţiilor la căminul Colegiului Tehnic de Marină  „Al. I. Cuza”, din Constanţa

-vizitarea staţiunilor de pe litoral

Marţi, 1 iulie

-program de plajă la Eforie Nord

-vizitarea Acvariului din Constanţa

-vizitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie

Miercuri, 2 iulie

-program de plajă la Mamaia

-vizitarea Muzeului de Artă din Constanţa

-vizitarea Moscheii  Regale din Constanţa

Joi, 3 iulie

-program de plajă la Costineşti

-vizită la Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa şi întâlnirea cu preşedintele Despărţământului Astrei locale, „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, rectorul Universităţii

-turul oraşului Constanţa

Vineri, 4 iulie

-program de plajă la Mamaia

-întâlnire cu reprezentanţii  Consiliului Judeţean Constanţa, Consilier Lidia Dumitru şi conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii : director Mihai Mănăstireanu, coordonator ştiinţific Nicolae Papadopol

vizitarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii din Constanţa

-prin stele, la Planetariu

-reprezentaţie cu lei de mare la delfinariul din cadrul aceluiaşi complex muzeal

-serată cu dans la cantina liceului

Sâmbătă, 5 iulie

-program de plajă la Mamaia

-zi distractivă la parcul de distracţii Aqua Magic din cadrul staţiunii Mamaia

Susţinători:

Consiliul Judeţean Constanţa

II ÎNTÂLNIREA DELEGAŢIILOR DIN BASARABIA LA  IAŞI 17- 24 iulie 2009

17 iulie, orele 11.00

-cuvânt de bun venit şi prezentarea activităţii Astrei de către prof. Areta Moşu,

-întâlnire în Parcul de Cultură Copou şi vizitarea muzeului  „Mihai Eminescu”

-vizitarea principalelor obiective turistice şi spirituale ale Iaşului: Catedrala Sfântul Gheorghe – Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, Biserica Trei Ierarhi, Muzeul Unirii, Muzeul Mihail Sadoveanu, Bojdeuca lui Ion Creangă

Susţinători:

– Muzeul Literaturii Române Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A. Iaşi

Mass media: Radio Iași, TVR Iași, Flacăra Iașului, Evenimentul de Iași, Tele’M, Jurnalul de Est, Bună Ziua Iași, Ziarul Lumina, Ziarul de Iași, Revista română etc.

ORGANIZATORI: Membrii de conducere şi cei ai organizaţiei de tineret a Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi: Prof. Vica Ţuţurman, Prof. Elena Spiridon, Vacula Silvia, Anca Tiron, Nemţeanu Alexandru, George Ţapciuc, Ana Luca

III   PROGRAMUL  DELEGAȚIEI  DIN RAIONUL CRIULENI

PENTRU TABĂRA CODRII DE ARAMĂ, BOTOŞANI

Vineri 17 iulie

-Primirea şi cazarea oaspeţilor la Codrii de Aramă, Agafton

Sâmbătă, 18 iulie

turul oraşului Botoşani cu vizite la: Muzeul de Istorie, Casa memorială „Nicolae Iorga” şi Galeriile de artă ale muzeului, pe urmele lui Eminescu

Duminică, 19 iulie

-drumeţie pe urmele lui Eminescu în Codrii Ipoteştiului şi prin împrejurimile lacului

Luni, 20 iulie

întâlnire cu autorităţile judeţene şi municipale

program de relaxare

Marţi, 21 iulie

-excursie la Mănăstirea Vorona

-galeria personalităţilor Fălticeniului

-vizită la Cetatea Neamţului şi la Mănăstirea Văratec

Miercuri, 22 iulie

-vizite la Dorohoi şi Liveni pe urmele lui George Enescu

Joi,  23iulie

-itinerar spiritual la mănăstirile sucevene (Putna, Văratec, Humor)

Vineri, 24 iulie

-concluzii şi schimb de impresii cu alte grupuri participante

-plecarea spre punctele de frontieră

ORGANIZATORI: Consiliul Judeţean Botoşani, Despărţământul „August Treboniu Laurian”, preşedinte Corneliu Filip

IV  PROGRAMUL DELEGAȚIEI DIN COȘERNIȚA ȘI BOȘCANA, RAIONUL CRIULENI, REP.MOLDOVA PENTRU  SITA BUZĂULUI ȘI BARCANI, JUD.COVASNA

Vineri 17 iulie

-Primirea delegației din localitățile Boșcana și Coșărnița (cazarea în familii)

Sâmbătă 18 iulie

Vizitarea obiectivelor din localitate, traseu turistic

Duminică 19 iulie

– Vizitarea mănăstirilor: „Sfântul Ioan Botezătorul” – Valea Mare  și „Schimbarea la Față” – Sita Buzăului, masa de prânz la mănăstire

– program liber în cadrul familiilor gazdă

Luni 20 iulie

Deplasarea la Vama Buzăului și vizitarea obiectivelor: Rezervaţia de zimbri, Urlătoare, Pescărie, cunoaşterea obiceiurilor legate de riturile de iniţiere prin participarea la o nuntă locală în cadrul căminului cultural

Marţi 21 iulie

– Deplasare la Siriu, lac de acumulare

– moment de reculegere la Monumentul Eroilor

-activităţi culturale ce vizează cunoaşterea tradiţiilor locale, prezentarea portului popular local.

Miercuri 22 iulie

– Vizitarea obiectivelor cultural-turistice din Braşov:  castelului Bran, Poiana Braşov

Joi 23 iulie

– Vizită la Vulcanii Noroioşi din jud.Buzău

Vineri 24 iulie

-Vizitarea capitalei de judeţ, Municipiul Sfîntu Gheorghe şi întâlnirea cu oficialităţile locale şi reprezentanţii Astrei

-Plecarea invitaţilor spre punctele de frontieră

ORGANIZATORI: Primar Constantin Filoti, viceprimar Gheorghe Morar, prof. Iosif Radu – directorul şcolii din localitate, Daniel Neagoe – directorul Căminului Cultural din localitate

V-VI. PROGRAMUL DELEGAŢIILOR DIN CERNĂUŢI ŞI COSLODUI, HÂRLEŢ (BULGARIA)

PENTRU  ALBA-IULIA

Vineri-17 iulie 2009

-Sosirea şi cazarea grupurilor din Cernăuți și Coslodui .

-prezentarea normelor de comportare şi respectarea lor în perioada Taberei

Sâmbătă – 18 iulie 2009

Ora 800 – Primirea la Consiliul Judeţean Alba;

Ora 1000 – Primire la Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

–   Vizită la Muzeul de istorie din Alba Iulia

–   Vizitarea Cetăţii Vauban

Ora 1400 – Masa de prânz

Ora 1600 – Traseul celor trei fortificaţii şi Platoul romanilor

Duminică – 19 iulie 2009

Ora 900 – Pelerinaj la  Mînăstirea Râmeţ :  participarea la slujba religioasă, vizitarea Muzeului;

Ora 1200 – Masa de prânz la Mânăstirea Râmeţ

Ora  1600 – Drumeţie  la Cheile Râmeţului

Luni – 20 iulie 2009

Ora 900 – Vizită la Casa Memorială Lucian Blaga

Ora 1100 – Excursie la Râpa Roșie,

Ora  1230 –  Vizitarea   muzeului și bisericii de la Petrești ;

Ora 1400 – Masa  de prânz

Ora 1600 – program liber

Marţi – 21 iulie 2009

Ora  900 – Itinerar cultural – artistic: Câmpeni – Zlatna – Bia – Blaj – Alba Iulia – Sibiu

–   întâlnire cu membri din conducerea centrală a ASTREI:  preşedintele Asociaţiunii  –

prof. univ. dr. Dumitru Acu; vicepreşedinţi – prof. Areta Moşu, prof. univ. dr. Victor Grecu,

prof. univ. dr. Octavian Bologa, ec. Dumitru Borţan şi alţi membri

–  Vizitarea locurilor şi monumentelor emblematice din Sibiu: Palatul Asociaţiunii

ASTRA, Muzeul  ,,Bruckenthal”, Universitatea ,,Lucian Blaga”, popas la mormântul lui Onisifor Ghibu – slujitor devotat  ASTREI.

Ora 1300 –  Agapa astristă – Cantina Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu

Ora 1400 – Primire la Muzeul de Arte Tradiţionale din Dumbrava Sibiului

Miercuri – 22 iulie 2009

Ora  900 – Vizitarea casei memoriale și a muzeului Aurel Vlaicu.

Ora 1100 –monumentul Tăblițele de la Tărtăria,

Ora 1200 -cetatea dacică de la Sarmisegetuza.

Ora 1600 –  concursuri sportive

Joi -23 iunie 2009

Ora 1000 – pregătirea pentru festivitatea de închidere a taberei.

Ora 1600 -spectacol susținut de elevii participanți la tabăra „Acasă la noi” din jud. Alba la Biia.

-acordarea diplomelor delegațiilor participante și masă festivă.

ORGANIZATORI: Fundaţia „Alba-Iulia 1918”, ec. Ioan Străjan

VII.PROGRAMUL DELEGAŢIEI ŢINUTULUI HERŢA, REGIUNEA CERNĂUŢI

PENTRU MAIERU (BISTRIŢA NĂSĂUD)

Vineri, 17 iulie 2009

-Primirea oaspeţilor

-Cuvânt de bun veni t- reprezentanţii primăriei, şcoalii, organizatorilor, familiile gazdă

Sâmbătă, 18 iulie 2009

-mic dejun în familie

– întâlnire cu cadrele didactice şi elevii de la Grup Şcolar Liviu Rebreanu” Maieru

Prezentarea şcolilor din Maieru

-vizitarea muzeului “Cuibul visurilor” Maieru

-prânzul şi cina în familie

Duminică, 19 iulie 2009

-mic dejun în familie

-participare la slujba religioasă

-prânzul în familie

-activităţi sportive

– divertisment, concursuri tematice

-cina în familie

Luni, 20 iulie 2009

-mic dejun în familie

-turul judeţului Bistriţa Năsăud

NĂSĂUD- Vizitare muzeu

–          întâlnire cu preşedintele ASTRA Năsăud, prof: Seni Ioan şi grupul găzduit pe Ilve, Prof: Berengea Pavel

–          vizitarea muzeului “Liviu Rebreanu”

–          vizitarea Municipiului Bistriţa

-prânzul la Bistriţa ( Coroana de aur)

-vizite la Inspctoratului Şolar, C.C.D., Centrul Judeţean de Cultură, Prefectură, Consiliul Judeţean

-cina în familie

Marţi, 21 iulie 2009

-mic dejun în familie

-vizitarea Muzeului de Artă Comparată Sîngeorz- Băi, director  prof: Dumitraş Maxim şi a Staţiunii Balneo-climaterice Sîngeorz –Băi

-prânz – Pensiunea Hyperion, Cormaia

-relaxare, divertisment la piscina şi terasa pensiunii, cina în familie

Miercuri, 22 iulie 2009

-mic dejun în familie

-întâlnire la şcoală- concluziile sejurului

-structurarea unor noi proiecte

-prânzul în familie, pregatirea focului de tabara (prin implicarea elevilor)

cina in familie

Joi, 23 iulie 2009

-mic dejun in familie

-excursie pe Valea Arieşului –recoltarea de plante medicinal

-picnic la Cabana Valea Secii

-Seara festiv-culturală şi foc de tabară

-prezentarea proiectului tematic ,,Comunitatea locala,

-recital artistic din Cosbuc, Andrei Muresanu, lectură  din proza lui  Rebreanu

-cina in familie

Vineri, 24 iulie 2009

-Masa  si activitati de bun rămas, in familie

-plecarea oaspetilor spre punctele de frontieră

ORGANIZATORI:

Prof: Cărbune Titus, Şcoala Generală „Iustin Ilieşiu” Anieş

Prof: Crăciun Marius Adrian, Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru

Prof: Hădărău Cristina Elena ,Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru

Instit: Berende Elena, Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru

Instit: Crăciun Ancuţa- Maria, Grup Şcolar „Liviu Rebreanu” Maieru

VIII-IX.PROGRAMUL DELEGAŢIILOR DIN ERMOCLIA (RAIONUL ŞTEFAN VODĂ) ŞI  DIN STRĂŞENI PENTRU BIIA, CÂMPENI, ZLATNA ( JUD.ALBA)

Vineri-17 iulie 2009

–          Sosirea şi cazarea grupurilor de români basarabeni  în familii

–          Prezentarea normelor de comportare şi respectare lor în perioada desfăşurării Taberei

Sâmbătă – 18 iulie 2009

Ora 8.00 – Primirea la Consiliul Judeţean Alba;

Ora 10.00 – Primire la Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia

–   Vizită la Muzeul de istorie din Alba Iulia

–   Vizitarea Cetăţii Vauban

Ora 14.00 – Masa de prânz

Ora 16.00- Traseul celor trei fortificaţii şi Platoul romanilor

Ora 20.00 – Cina în familiile din Biia.

Duminică – 19 iulie 2009

Ora 900-Pelerinaj la  Mînăstirea Râmeţ: participarea la slujba religioasă, vizitarea Muzeului;

Ora 1200 – Masa de prânz la Mânăstirea Râmeţ

Ora  1600 Drumeţie  la Cheile Râmeţului

Ora  1900 Discoteca de sâmbătă seara – la Biia

Luni – 20 iulie 2009

Ora 900 – Întâlnirea la şcoală

Ora 1000 – Participarea la slujba religioasă la Biserica Ortodoxă din Biia;

Ora  1230 Vizitare Expoziţiei etnografice  ;

Ora 1400 – Masa  de prânz

Ora 1600 Itinerar cultural – turistic : Sâncel, Valea Lungă – Micăsasa;

–  Spectacol folcloric susţinut degrupurile folclorice din Basarabia şi Micăsasa.

Ora 1900 –  Spectacol folcloric susţinut degrupurile folclorice din Basarabia şi Mihalţ.

Marţi -21 iulie 2009

Ora  900 –– Deplasare la Blaj

–  Vizitarea locurilor şi monumentelor istorice din Mica Romă eminesciană: Catedrala

Mitropolitană Greco- Catolică ,, Sfânta Treime”, Şcolile Blajului, Câmpia   Libertăţii,

-Teiul lui Eminescu

Ora 1400 Masa de prânz

Ora 1900 –  Spectacol folcloric susţinut degrupurile folclorice din Basarabia şi Biia

Miercuri – 22 iulie 2009

Ora  900 – Ĩntâlnire la şcolă

Ora 10.00 –   Itinerar cultural – artristic: Câmpeni – Zlatna – Biia – Blaj –  Alba Iulia – Sibiu

–   întâlnire cu membri din conducerea centrală a ASTREI: preşedintele Asociaţiunii  –

prof: univ: dr: Dumitru Acu; vicepreşedinţi – PROF. Areta Moşu, prof. univ. dr.

Victor Grecu, prof. univ.dr. Octavean Bologa, economist Dumitru Borţan, ş.a.

-Vizitarea locurilor şi monumentelor emblematice din Sibiu: Palatul Asociaţiunii

ASTRA, Muzeul  ,, Bruckenthal”, Universitatea ,, Lucian Blaga”, mormântul lui

Onisifor Ghibu – slujitor devotat asl ASTREI.

Ora 1300–   Agapa astristă- Cantina Universităţii ,, Lucian Blaga” Sibiu

Ora 1400 –   Primire la Muzeul de Arte Tradiţionale din Dumbrava Sibiului

Joi -23 iunie 2009

Ora 900 – Schimb de experienţă  între gazde şi oaspeţi

–          Vizitarea şcolii, prezentarea istoricului şcolii ,

–          Prezentarea revistei  ,, Cronica de la Biia” şi a monografiei satului ,,Biia- vatră de istorie şi cultură”

Ora 1400 – Masa de prânz

Ora  1700– Vizitarea Bisericii reformate din Biia

Ora  1800– Vizitarea Bisericii săseşti din localitatea Şona

Ora  1900– Foc de tabără

Vineri – 24 iulie 2009

Ora 900 – Plecarea la iarbă  verde – pădurea de la Cioara

-Intreceri  sportive

-Masa de prânz la iarbă verde

Ora 1400– Pregătiri pentru întâlnirea cu celelalte grupuri pentru festivitatea de încheiere a  taberei

Ora 1600– Primirea grupurilor din Zlatna şi Câmpeni

Ora 1700 Festivitatea de încheiere a Taberei: spectacol cu toate    grupurile de elevi din Tabăra „Acasă la noi”, acordarea de diplome delegaţiilor basarabene, masa festivă şi plecarea spre casă (Republica Moldova).

Organizatori:

 • Asociaţiunea ASTRA- Despărţământul  ,, Timotei Cipariu” Blaj – preşedintă Silvia Pop;
 • Cercul ASTRA –elevi ,, Ion Bianu”, Biia – preşedintă  Maria Suciu;
 • Şcoala cu clasele I-VIII Biia, Dir.adjunct, prof. Maria Suciu;

Cadre didactice implicate în proiect: înv. Mariana Costea, înv. Carmen Dulău, înv. Miklos Dezso, prof. Luciana Dancu.

Parteneri .

 • Consiliul Judeţean Alba – preşedinte Ion Dumitrel
 • Fundaţia ,, 1 Decembrie „ Alba Iulia;
 • Primăria şi Consiliul local Blaj – primar
 • Primăria şi Consiliul local Şona , primar  Ioan Horia

Susţintori:

 • Primăria comunei Micăsasa, judeţul Sibiu – primar  Sorin Popa
 • Cercul ASTRA Micăsasa, preşedinte Mărioara Bercea
 • Şcoala cu clasele I-VIII Micăsasa, director – prof. Mila Bucner
 • Primăria comunei Mihalţ, primar Flaviu Breaz
 • Cercul ASTRA Mihalţ’, preşedinte Mia Stânea
 • Şcoala cu clasele I-VIII Mihalţ, director Sorin Barna
 • Inspectoratul Şcolar  Judeţean Alba

Parteneri mass-media: Ziarul ,, Unirea”, ziarul ,,Informaţia de Alba, Radio Reîntregirea Alba Iulia

X. PROGRAMUL  DELEGAȚIEI  DIN RAIONUL ANENII NOI PENTRU  VÂNĂTORI, JUD.MUREŞ

Vineri 17 iulie

-cuvânt de bun venit acasă al primarului localităţii, Ioan Toşa

– Primirea şi cazarea oaspeţilor la familiile gazdă.

Sâmbătă 18 iulie

-Vizitarea localităţii şi a împrejurimilor acesteia

Duminică 19 iulie

-Vizitarea staţiunii Sovata,

-Program de plajă la lacul Ursu

-Drumeţii.

Luni 20 iulie

-Program liturgic la biserica din localitatea Arghita

-Sărbătoare populară – Sântilia.

Marţi 21 iulie

Ora  900 – Itinerar cultural: Sibiu

–   întâlnire cu membri din conducerea centrală a ASTREI: preşedintele Asociaţiunii  –

prof: univ: dr: Dumitru Acu; vicepreşedinţi – prof. Areta Moşu, prof. univ. dr.

Victor Grecu, prof. univ.dr. Octavean Bologa, economist Dumitru Borţan şi alţi membri

-Vizitarea locurilor şi monumentelor emblematice din Sibiu: Palatul Asociaţiunii

ASTRA, Muzeul  ,, Bruckenthal”, Universitatea ,, Lucian Blaga”, mormântul lui

Onisifor Ghibu – slujitor devotat asl ASTREI.

Ora 1300–   Agapa astristă- Cantina Universităţii ,, Lucian Blaga” Sibiu

Ora 1400 –   Primire la Muzeul de Arte Tradiţionale din Dumbrava Sibiului

Miercuri 22 iulie

-Vizite în oraşul Braşov: Prima Şcoală Românească, Biserica Sf.Nicolae, Biserica Neagră, Casa Mureşeană, Poiana Braşov.

Joi 23 iulie

-Vizitarea oraşului Tg.Mureş, întâlnirea cu oficialităţile locale

-Grădina zoologică

Vineri 24 iulie

-Participarea la Festivalul Medieval de la Sighişoara

Sâmbătă 25 iulie

-Relaxare ,concluzii, învăţăminte, suveniruri, schimburi de adrese, întâlniri cu executivul local, sponsori, preoţi, cadre didactice,etc.

-Plecarea invitaţiilor spre punctele de frontieră

ORGANIZATORI:  Preşedintele Despărţământului Central Târgu Mureş, redactor-şef la cotidianul „Cuvântul liber”, Primarul localităţii Ioan Toşa, corespondent la publicaţia „Cuvântul liber”, Vasile Luca

XI .PROGRAMUL DELEGAȚIEI DIN CĂPRIANA (STRĂȘENI)  PENTRU TÂRGU LĂPUȘ (JUD. MARAMUREȘ)

Vineri, 17 iulie 2009

-Primirea oaspeţilor

-Cuvânt de bun venit- reprezentanţii primăriei, şcoalii, organizatorilor, familiile gazdă

Sâmbătă, 18 iulie 2009

-timp liber pentru cunoașterea familiilor gazdă, a orașului și împrejurimilor

Duminică, 19 iulie

-vizitarea Mănăstirii Bârsana,

-vizite la Ocna Șugatag (Stațiune balneară), Sighetul Marmației (Memorialul Durerii), Săpânța (Cimitirul Vesel)

Luni, 20 iulie

-itinerar spiritual la mănăstirile Țării Lăpușului: Rohia, Rohiița, Râuoaia, Șatra, Breaza

Marți, 21 iulie

-întâlniri cu oameni de cultură ai Țării Lăpușului

-program de relaxare, jocuri sportive, concursuri tematice

Miercuri, 22 iulie

-turul orașului Baia Mare prin vizite la: Muzeul de Mineralogie, Muzeul de Istorie, Universitatea de Nord, Teatru Dramatic, Grădina Zoologică

Joi, 23 iulie

-pregătiri pentru spectacolul folcloric susținut de oaspeți și gazde în seara aceleiași zile, la Casa de Cultură a orașului

Vineri, 24 iulie

-masă și activități în familie – plecarea oaspeților

XII. Programul delegaţiei din Cahul, Rep. Moldova – Ilva Mare, jud. Bistrița-Năsăud

Vineri-17 iulie 2009

Sosirea oaspeților, primirea și cazarea acestora în familii ilvene.

 • Sâmbătă – 18 iulie 2009

– Vizitarea  localității,a școlii,a bisericii,întâlniore cu elevii și dascălii ilveni.Discotecă .

 • Duminică – 19 iulie 2009

Participarea la Sf.Liturghie,activități pe Tânov sau în familii.Vizitarea Mănăstirii „Schimbarea la Față”.Vizionarea filmului ȘEZĂTOARE LA ILVA MARE – la școală.

Luni, 20 iulie 2009

ORA 9   -TURUL JUDEŢULUI BISTRIŢA- NĂSĂUD

-Întâlnirea grupurilor la  BISTRIŢA- NĂSĂUD

NĂSĂUD- Vizitare muzeului întâlnire cu preşedintele ASTRA Năsăud, prof: Seni Ioan şi grupul găzduit la Maieru din ţinutul Herţei, condus de institutor Crăciun Ancuţa-Maria.

-vizitarea muzeului “Liviu Rebreanu”

-vizitarea Municipiului Bistriţa

-prânzul la Bistriţa ( Coroana de aur)

-Întâlnire cu reprezentanţii Inspectoratului Şolar, Centrul Judeţean de Cultură, – Prefectura, Consiliul Judeţean                cina în familie

 • Marţi 21 iulie 2009

Vizitarea unei stâne ilvene, deplasarea la Poiana Cătunenilor, excursie la Vârful Păltineasa-1226 m,apoi deplasarea la stâna de oi.

 • Miercuri 22 iulie 2009

– Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor ilvene şi vizionarea filmului Învingătorii.

Excursie în judeţ cu vizitarea unor obiective de interes cultural din oraşele Năsăud, Bistriţa şi Sîngiorz Băi.

 • Joi 23 iulie  2009, Intâlnire cu autorităţiile locale şi discuţii despre personalităţi ale zonei Ilvelor,.
 • Foc de tabără.
 • Vineri 24 iulie 2009

Rămas bun . Plecarea oaspeţiilor.

ORGANIZATORII  ŞI SUSŢINĂTORII  TABEREI :

Prof. Ioan Seni, Prof. Pavel Berengea, Primăria Ilva Mare, Şcoala generală Ilva Mare, Biserica din Ilva Mare.

XIII. PROGRAMUL GRUPULUI  LAUREAŢILOR  BASARABENI AI CONCURSULUI DE PICTURĂ  „N. N. TONIZZA”, EDIŢIA A VIII-A – MĂNĂSTIREA NEAMŢ

Vineri, 17 iulie

-primirea şi cazarea la căminul Seminarului Teologic Liceal Ortodox  „Veniamin Costache” de la Mănăstirea Neamţ

-întâlnire cu duhovnicii mănăstirii, binecuvântării acestora

Sâmbătă, 18 iulie

-Vizită la muzeele nemţene: Muzeul de Artă Neolitică – Cucuteni, Muzeul de Etnografie, Muzeul „Calistrat Hogaş”

-creaţie plastică în atelierul de pictură din cadrul mănăstirii

Duminică, 19 iulie

– participare la Sfânta Liturghie

-drumeţii prin împrejurimi, vizitarea rezervaţiei de zimbri

-relaxare şi odihnă

Luni, 20 iulie

-participare la Sfânta Liturghie

-vizită la obiectivele turistice: Lacul Bicaz, Cheile Bicazului, Lacu Roşu

Marţi, 21 iulie

-creaţie plastică în atelierul de pictură din cadrul mănăstirii

-plecarea delegaţiei spre frontieră

SUSŢINĂTORI:   I. P. S. Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român ASTRA mulţumeşte colaboratorilor care s-au implicat în realizarea Taberei ,,Acasă la noi’’, ediţia a XIII-a.  Adresează cordiale mulţumiri Primăriilor, Consiliilor judeţene, Inspectoratelor şcolare, muzeelor, bibliotecilor, lăcaşelor de cult, sponsorilor, societăţilor culturale, familiilor  implicate în cazarea oaspeţilor, conducerii despărţămintelor ASTRA.

Mulţumeşte mass-mediei locale, naţionale şi din afara graniţelor, care au reflectat evenimentul Tabăra ,,Acasă la noi’’, făcându-l cunoscut cât mai multor români din ţară prin reprezentanţii organizaţiilor de tineret astriste care au însoţit grupurile.

La bună (re)vedere în 2010, la a XIV-a ediţie!

Despre ASTRA IAŞI

Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi este unul dintre cele mai active şi mai importante despărţăminte astriste, fapt demonstrat nu doar de gama variată de manifestări şi activităţi, ci şi de aprecierile unanime pe care le-a primit din partea a numeroase personalităţi din ţară şi din afara României. Fondat în data de 18 noiembrie 1994, la Iaşi. Preşedinte fondator: prof. Areta MOŞU.
Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s