Despre noi

clip_image002

Asociaţiunea Transilvană pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA) a fost fondată la 1861 (23 octombrie / 4 noiembrie), în Sibiu, din iniţiativa a 176 de cărturari transilvăneni, în frunte cu prelaţii Bisericilor Ortodoxã şi Greco-catolicã, mitropolitul Alexandru Şterca-Şuluţiu şi episcopul Andrei Baron de Şaguna, împreunã cu Timotei Cipariu, George Bariţ, Ioan Cavaler de Puşcariu, Iacob Bologa, Ilie Mãcelariu, Axente Sever.

Acum, la începutul secolului al XXI-lea, ASTRA se dovedeşte a fi una din cele mai alese şi mai durabile întreprinderi culturale din istoria naţiunii noastre, având contribuţii însemnate la afirmarea şi recunoaşterea valorilor naţionale.

Despărţământul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, înfiinţat în 18 noiembrie 1994, este unul dintre cele mai active şi mai importante despărţăminte astriste, fapt demonstrat nu doar de gama variată de manifestări şi activităţi, ci şi de aprecierile unanime pe care le-a primit din partea a numeroase personalităţi din ţară şi din afara României.

Multitudinea de activităţi şi preocupări existente în cadrul Despărţământului ieşean ar putea fi clasificate în şase mari categorii:

1. acţiuni de popularizare şi răspândire a culturii naţionale în România şi în cadrul comunităţilor de români din jurul României;

2. acţiuni de înalt nivel ştiinţific şi academic (Simpozioanele Astrei, Conferinţele Astrei, Întâlnirile Astrei);

3. activităţi desfăşurate în cadrul cercurilor ştiinţifice aflate sub patronajul Despărţământului (ateliere, mese rotunde etc.);

4. editarea publicaţiilor Despărţământului („Revista română”, „Chronos. Revistă de istorie”, „Constelaţii ieşene”), precum şi ale unor cercuri ştiinţifice;

5. burse acordate de Despărţământul ASTRA Iaşi şi susţinere financiar-materială pentru studenţi şi elevi de origine română din afara României ce studiază în Iaşi;

6. corespondenţa Despărţământului.

Programe anuale ale Despărţământului „Mihail Kogălniceanu” Iaşi:

▪ Tabăra de cultură şi civilizaţie românească „Acasă la noi”.

▪ Școala Europeană de vară „ASTRA”

▪ Itinerariul folcloric „Se-ntâlneşte dor cu dor”.

▪ Itinerariul cultural „Denii eminesciene”.

▪ Itinerariul cultural „Rază de bucurie”.

▪ Concursul Internaţional de creaţie literară „Veronica Micle”.

▪ Concursul Internaţional de arte plastice „N.N. Tonitza”.

▪ Concursul de fizică „Ştefan Procopiu”.

▪ Simpozionul Internaţional „Republica Moldova – în căutarea identităţii” – Iaşi, 8-11 octombrie 2001.

▪ Simpozionul Internaţional „Identitatea limbii române în perspectiva globalizării” – Iaşi, 17-18 mai 2002, ediția a II-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Limba şi literatura română în spaţiul etno-cultural daco-românesc şi în diasporă” – Iaşi, 15-18 mai 2003, ediția a III-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspectiva integrării europene” – Iaşi, 1-2 octombrie 2004, ediția a IV-a.

▪ Simpozionului Internaţional „Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de Sud – Est din preistorie până în perioada medievală” – Iaşi, 17-20 octombrie 2004, ediția a V-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Contacte etnice şi schimburi culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre” – Iaşi, 12-17 iunie 2005, ediția a VI-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Limba şi literatura română. Regional – naţional – european” – Iaşi-Chişinău, 23-27 noiembrie 2005, ediția a VII-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană” – Iaşi-Chişinău, 8-12 noiembrie 2006, ediția a VIII-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Coordonate istorice şi naţionale în cadrul european” – Iaşi-Cahul-Chişinău, 1-4 noiembrie 2007, ediția a IX-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Iași-Chișinău: legături istorice – 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România” – Iaşi-Chişinău, 8-12 aprilie 2008, ediția a X-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Europa de lângă noi. Identitate și multiculturalitate în Bucovina istorică. Familia Hurmuzachi – emblemă a istoriei naționale” – Iaşi, 20-22 noiembrie 2009, ediția a XI-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, spiritualitate” – Iaşi-Chișinău, 11-14 noiembrie 2010, ediția a XII-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. România-Moldova-Ucraina. Împreună spre Europa” – Iaşi-Cahul-Ismail-Odesa, 9-14 noiembrie 2011, ediția a XIII-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Iași-Cernăuți: legături istorice” – Iaşi-Cernăuți-Herța-Edineț, 7-11 noiembrie 2012, ediția a XIV-a.

▪ Simpozionul Internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Perspective culturale europene”, Iași-Alba Iulia-Bor-Vidin, 15-20 octombrie 2013, ediția a XV-a.

▪ Simpozionul Național „ASTRA și românii. Memorie istorică și realități contemporane”, Iași, 30 octombrie 2014.

▪ Simpozionul Internațional „Românii din afara graniţelor ţării. Republica Moldova – opțiuni și perspective: între Uniunea Europeană și Uniunea Euroasiatică”, Chișinău, 31 octombrie 2014.

▪ Simpozionul internaţional „Români – moldoveni – europeni. Dileme și identități”, Iași-Bălți-Chişinău, 4-8 noiembrie 2015.

Simpozionul internaţionalMinorități și identități naționale în spațiul central și est-european”, Iași-Bălți-Cernăuți, 2-6 noiembrie 2016.

În cadrul Despărţământului Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi sunt editate trei publicaţii:

„Revista română”, cea mai cunoscută publicaţie a astriştilor ieşeni – cu apariţie trimestrială neîntreruptă din iunie 1995 – director: Areta Moşu, redactor-şef: Iulian Pruteanu-Isăcescu, secretar general de redacție: Mircea-Cristian Ghenghea.

Chronos. Revistă de istorie – revistă semestrială editată, în perioada 2003-2005, de Cercul de istorie „Gheorghe I. Brătianu” aflat sub patronajul despărţământului ieşean, iar în perioada 2006-2011, a fost revista de istorie a Astrei din Iaşi – director: Areta Moşu, redactor-şef: Iulian Pruteanu-Isăcescu.

Constelaţii ieşene, revistă trimestrială a Organizaţiei de Tineret a Despărţământului „Mihail Kogălniceanu”, editată în perioada 2006-2010 – director: Areta Moşu, redactor-şef :Mircea-Cristian Ghenghea.

▪ În anii 2004-2005 au apărut cele două volume ale Cărţii „Revistei române”, ce reunesc diverse materiale dedicate realităţilor româneşti din jurul României (nordul Bucovinei, Basarabia, Timoc, Voivodina).

▪ Implicarea Despărţământului Astra „Mihail Kogălniceanu” Iaşi în activităţi editoriale se remarcă şi prin apariţia câte unui volum după fiecare din simpozioanele internaţionale organizate în perioada 2001-2013, fiecare din acestea purtând titlul simpozionului respectiv.

▪ Respectând tradiţia astristă a sprijinirii unor elevi şi studenţi din diferite provincii istorice româneşti, despărţământul a acordat, până acum, cu sprijinul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, un număr de 8 burse pentru elevi şi studenţi din Albania şi Republica Moldova.

▪ În cadrul despărţământului ieşean au activat şi activează aproximativ 15 cercuri ştiinţifice pentru elevi, studenţi şi profesori.

Contact:

Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. 2, Bl. B-1, Sc. B, Ap. 43, Iaşi – 700 460, România;

Tel: 0232/219 213; 0722/ 552 119

E-mail: astraculturalaiasi@yahoo.com

Blog: https://astraculturalaiasi.wordpress.com

Facebook: Asociația Astra Iași