Conducere

Conducerea Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

(2017-2020)

Preşedinte: Prof. Areta Moşu

Preşedinte de onoare: Prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Membru de Onoare al Academiei Române

Prim-vicepreşedinte: Conf. univ. dr. Vasile Roman

Vicepreşedinţi: Lect. univ. dr. Gheorghe Iutiș, ec. Ionel Teșoi

Secretar I: Prof. Iulian Pruteanu-Isăcescu

Secretar ştiinţific: Prof. univ. dr. Mihai Toma

Secretar financiar: ec. Rosana Țîmpu

Director economic: ec. Costel Moga

Comitetul de conducere lărgit, format din coordonatori cu statut de vicepreședinte:

Coordonator activități muzeale: Prof. Dumitru D. Bunea

Coordonator pentru relația cu despărțămintele și cercurile din Republica Moldova: Prof. Vasile Gîtlan

Coordonator pentru relația cu despărțămintele și cercurile din România:

Prof. Lucian Sava

Coordonator parteneriate școlare și tabere: Prof. Parascheva Țuțurman

Coordonator concursuri școlare: Prof. Radu Stratulat

Coordonator concursuri literare școlare: Prof. Magda Negrea

Coordonator pentru relația cu Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte:

Pr. Cătălin Urserescu

Coordonator pentru relația cu mediul universitar: Prof. Valeria Mihăilă

Coordonator pentru relația cu mediul preuniversitar: Ing. Lucian Arhire

Coordonator arte plastice elevi: Prof. Mihai Zaiț

Coordonator activități educaționale: institutor Magdalena Mănuță

Coordonator secretariat programe științifice: Prof. Elena Buruiană

Comisia de cenzori: ec. Sanda Filip, ec. Lica Șelaru, jurist Florentina Bunea

Conducerea Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

(2010-2017)

Preşedinte: Prof. Areta Moşu

Preşedinte de onoare: Prof. univ. dr. Ioan Caproşu, Membru de Onoare al Academiei Române

Primvicepreşedinte: Prof. Dumitru Bunea

Vicepreşedinţi: Prof. Radu Stratulat, Ing. Ionel Teşoi, Ec. Costel Moga

Secretar al Despărțământului: Prof. Iulian Pruteanu-Isăcescu

Secretar ştiinţific: Prof. univ. dr. Mihai Toma

Contabil: Ec. Lica Șelaru

Comitetul de conducere: Conf. univ. dr. Olimpia Iacob, Prof. Elena Buruiană, Prof. Mihai Zaiţ, Prof. Magdalena Mănuţă, Prof. dr. Valentin Talpalaru, Prof. Paraschiva Ţuţurman.

Conducerea Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi

(2005-2010)

Preşedinte: Prof. Areta Moşu

Preşedinte de onoare: Prof. univ. dr. Ioan Caproşu

Primvicepreşedinte: Prof. Dumitru Bunea

Vicepreşedinţi: Prof. Radu Stratulat, Ing. Ionel Teşoi

Secretar I: Prof. Iulian Pruteanu-Isăcescu

Secretar ştiinţific: Prof. univ. dr. Mihai Toma

Contabil: Ec. Corneliu Pintilie

Preşedinte al Organizaţiei de Tineret: Dr. Mircea-Cristian Ghenghea

Comitetul de conducere: Ec. Costel Moga, Conf. univ. dr. Olimpia Iacob, Prof. Elena Buruiană, Prof. Mihai Zaiţ, Prof. Magdalena Mănuţă, Prof. dr. Valentin Talpalaru, Prof. Vica Ţuţurman.

Colegiul de redacție al „Revistei române” (2016 – în prezent)

Director: Areta Moșu

Director economic: Costel Moga

Redactor-șef: Iulian Pruteanu-Isăcescu

Secretar general de redacție: Mircea-Cristian Ghenghea

Colegiul de redacție: Ion Agrigoroaiei, Vasile Bâcu, Vadim Bacinschi, Vasile Barbu, Ștefania Bejan, Dumitru Bunea, Ioan Caproșu, Luminița Cornea, Bogdan Crețu, Maria Danilov, Victor Durnea, Florin Faifer, Emanuela Ilie, Nicolae Leahu, Liviu Papuc, Ioan Răducea, Octavian Suciu, Valentin Talpalaru, Radu Țuțuianu, Diana Vrabie, Vitalie Zâgrea.